Značení ve skladech – Podlahové pásky a značky – Část druhá

15.01.2021

Bezpečnost na pracovišti je nesmírné důležitá a musí mít ve všech společnostech vysokou prioritu. To ovlivňuje všechny oblasti společnosti, tedy i skladovací prostory. Pozornost by měla být převážně věnovaná preventivním opatření, která mohou zaručit vysokou úroveň bezpečnosti.

V první části jsme si blíže přiblížili účel podlahových pásek. K docílení bezpečnosti ve skladech je možno také využít podlahové značení. V následujícím článku si blíže přiblížíme důvody, proč si pořídit značky do vaší společnosti. 

Velmi důležité je nepodceňovat riziko zablokování únikových prostor. V případ nouze je podstatné nejen najít správnou únikovou cestu, ale také ji bez problému užívat. Únikové cesty nesmí být blokované a musí být tedy neustále udržovány volné. Je tedy důležité věnovat pozornost oblastem, které jsou v případě úniku důležité především dveřím a nouzovým východům.


Tyto oblasti by měli být adekvátně označeny, avšak ne vždy označení nad dveřmi či v jiných vyšších pozicích není dostačující, neboť nemusí být správně odhadnut rozsah otáčení dveří. V takovém případě je ideální využít podlahové označení dveří. Jedná se o půlkruhové či čtvrtkruhové značení, které ukazuje únikovou cestu a zároveň zobrazuje otočnou oblast, která musí být udržována volna. Toto značení vám může zajistit bezpečné použití v případě nouze i v přeplněných oblastech se zvýšeným počtem lidí. 

Kromě únikových dveří je třeba dbát na zachování volného prostoru i u jiných prostředků, které jsou nutné v případě nouze. Všechny tyto oblasti by měli být jasně označeny, avšak může zde nastat stejný problém jako u dveří. Tedy, že bude určité zařízení sice správně označeno, avšak prostor kolem něj bude blokován.


Značky pro ohraničení prostoru se využívají především pro označení hasících přístrojů, lékárniček, požární deky, defibrilátoru a podobně. Značení je složeno ze dvou částí. Jedná se o symbol v kruhu, který je ohraničen páskami s textem "prostor musí zůstat volný" a názvem zařízení. Využitím těchto značek zvyšujete bezpečnost a snižujete riziko zranění a škod na majetku v případě krize. 

Značení paletových míst

Dalším velmi oblíbeným produktem pro značení podlahy jsou značky pro značení paletových míst. Tyto značky pomáhají společnostem a skladům uspořádat palety. Jedná se o důležitou součást systému 5S. Špatná organizace paletových míst snižuje produktivitu a může zapříčinit zranění či poškození výrobku. Přesně pro tyto případy existuje značky paletových míst.


Je nesmírně důležité ve své firmě jasně označit místa, kde mají být palety skladovány a používány, tak aby to snadno rozpoznaly stávající i noví zaměstnanci. V nabídce značení palet najdete šipky, rohy, ale nejpoužívanější metodou uspořádání palet je použití X, L, T a teček, které jasně ukazují, kde by měli být palety umístěny. Pásky mají také skvělou životnost.


Na výběr je z klasických PVC skladových značek pro lehčí provoz či využití skladových značek PermaRoute, které jsou vhodné do těžkého provozu například do skladů, kde je velký provoz vysokozdvižných vozíků. Skladové značky jsou tedy ideální náhradou barvy především díky minimální postrojům, nízkým nákladům, snadné aplikaci a skvělé životnost. Jedná se o vynikající volbu pro zvýšení bezpečnosti a produktivity při značení palet. 

Fotoluminiscenční značení

V případě nouze jako je například výpadek proudu nebo když je budova při požáru zavalená kouřem, nemusí jít klasické podlahové pásky vidět. V takových případech je ideální využít fotoluminiscenční značení. Jedná se o podlahové značení, které ve tmě vyzařují světlo, a tak snadno navedou osoby v případě krize k nouzovým východům.


Fotoluminiscenční podlahové značení slouží především k označení nouzových cest či požárních východů. Tyto značky jsou nabíjený přírodním či umělým světlem. Během dne jsou zelené s bílým symbolem, ve tmě pak změní barvu na černo se zářícími výplněmi. Luminiscenční značky jsou především skvělou alternativou k světelným displejům, neboť jsou nákladově efektivnější a lze je umístit téměř na jakýkoli podklad.


Značky lze aplikovat během pár minut a okamžitě po nich přecházet. Podlahové značky jsou tedy ideální především pro použití v blízkosti východů, chodeb a schodišť. 

Bezpečnostní značky jsou umístěny téměř na každém pracovišti a upozorňují pracovníky na preventivní opatření, bezpečnostní pokyny, pravidla skladů a podobně. Bezpečnostní štítky jsou umístěny na různých strojích a podobně, ale mohou být snadno přehlédnuty. Aby bylo zajištěna větší bezpečnost využívají se podlahové bezpečnostní značky, které jsou pro zaměstnance viditelnější a získají si jeho pozornost.


Podlahové značky můžeme rozdělit do několika kategorií. Jedná se o klasické příkazové značky, které především upozorňují na pomůcky, které musí být v příslušné oblasti použity. Dále o značky zákazové, které jak už podle názvu určují činnosti, které jsou zakázány například značka neskladovat materiál. Součástí podlahového značení jsou také výstražné značky, které upozorňují zaměstnance či návštěvníky na jakékoliv potencionální nebezpečí. Další částí jsou značky bezpečí jako je označení oční sprchy či lékárničky a v neposlední řadě se jedná o značky požární techniky jako je hasící přístroj a podobné. Všechny tyto značky jsou kruhové a může se jednat pouze o symbol či symbol s textem.

Podlahové značky můžeme rozdělit na klasické značky ze samolepicí fólie, které jsou vhodné především do lehkého provozu, kde převažuje pěší provoz a provoz paletových vozíků. Pro těžký provoz, kde se pohybují vysokozdvižné vozíky je vhodnější variantou využít podlahové značky PermaRoute, které jsou pro tento provoz uzpůsobeny. Jsou vyrobeny z průmyslového plastu a mají naneseny vrchní laminát, který chrání tisk a brání opotřebení. Všechny značky mají dlouhodobou životnost a jsou velmi snadno aplikovatelné. Značky je možno umístit v jakékoliv oblasti dle vašeho výběru.