Značení v boji proti viru – Dodržujte rozestupy a myjte si ruce

18.12.2020

V rámci bezpečnosti práce v době SARS-Cov-2 jsme rozšířili nabídku o nové značení, které pomáhá dodržovat nařízení vlády. V posledních měsících se toto značení ukázalo jako mimořádně účinné, protože jasně a srozumitelně upozorňuje na dodržování bezpečné vzdálenosti a dalším bezpečnostním pravidlům. Z toho důvodu můžete vidět tyto samolepky v supermarketech, na poštách a dalších zařízeních.

Aby se zabránilo dalšímu šíření viru je potřeba dodržovat různá nařízení. A k lepšímu fungování pak dopomáhá naše bezpečnostní značení. Zkombinujte různá značení a vytvořte tak bezpečný prostor a splňte požadavky pravidel bezpečnosti. 

A co pro ochranu proti viru můžete udělat?

Bezpečnostní značení na podlahu, samolepicí fólie a plasty!


Dodržujte rozestup

Zajistěte, aby mezi zaměstnanci / návštěvníky / zákazníky / studenty a dalšími byla dodržována bezpečná vzdálenost nejméně 2 metrů. V našem značení najdete spoustu druhů rozestupů. Značky můžete pořídit jednotlivě nebo v kombinaci s dalšími nařízeními.


​​Noste roušku

Noste ochranu úst a nosu všude tam, kde nemůžete dodržet minimální vzdálenost a všude, tam kde je to vyžadováno. Čím intenzivnější a / nebo déle máte kontakt s jinými lidmi, tím důležitější je rouška či jiná ochrana úst důležitější. Jednorázové roušky jsou dobrou volbou pro každodenní práci.


V lékařských oblastech, kde je pravděpodobnější kontakt s nemocnými, by měla být zajištěna ​​mimo ochrany okolí také ochran vlastní. V tomto případě je vhodný spíše respirátor.


V naší nabídce najdete bezpečnostní značení, které k tomuto pokynu vybízí.

Myjte si ruce

Důležitým nástrojem v boji proti infekcím je především mytí rukou proto dbejte na hygienu! Myjte si ruce dostatečně dlouho a pravidelně používejte dezinfekční prostředek na ruce. Ujistěte se, že je pro vaše ruce vždy k dispozici dostatek mýdla, dezinfekčního prostředku a produktů pro péči o pokožku.


Obecně je také velmi důležité se nedotýkat obličeje, především si tedy nemnout oči.


Časté větrání

Covid-19 je přenášen také aerosoly, Aerosoly jsou nejjemnější částice ve vzduchu, které se uvolňují do okolního vzduchu, když dýcháte, mluvíte, zpíváte, kašlete nebo kýcháte. Viry mohou na tyto částice přilnout. Čím více aerosolů se hromadí v uzavřených místnostech, tím vyšší je riziko infekce.


V takovém případě pomůže snížit riziko časté větrání. Toto důležité opatření je třeba jasně připomenout, protože zejména na podzim a v zimě lidé kvůli chladu větrají méně. Použijte upozornění, značky a motivační nálepky, abyste připomněli, že existuje dobrý důvod k ventilaci, zejména v zimě.