Značení potrubí: Označte své potrubí správně a zvyšte bezpečnost!

22.01.2021

Proč by společnosti měli zvážit označen potrubí? Ve firmách je mnoho různých látek, které proudí potrubí a jejich označení je podstatné pro hladký chod společnosti. Jasného a jednoznačného přenosu informací lze dosáhnout pouze správným označením všech potrubí a cisteren, které nejsou zakopané v zemi. Označení by mělo poskytovat veškeré důležité informace, tedy o jakou látku se jedná a jaká hrozí nebezpečí. V zájmu bezpečnosti je tedy nezbytná identifikace jak plyny a chemických látek či například vody.  

Jak značení potrubí zvyšuje bezpečnost?

Když přemýšlíte o bezpečnosti na pracovišti, první věci, které vás napadnou budou nejspíš ochranné pomůcky, bezpečný provoz strojů, ochrana proti pádu a podobně. Značení potrubí je však velmi často přehlíženo a může se díky němu předcházet nebezpečným nehodám a zefektivnit provoz. Díky malé investici do etiket tak můžete zvýšit bezpečnost, efektivitu a bude to mít velký dopad na zdraví vašich zaměstnanců.

Značení potrubí je snadný způsob, jak zobrazit obsah potrubního systém. Rychlí pohled sdělí údržbářům, technikům či dalším zaměstnancům, jaké opatření je třeba před prací s potrubím využít. Pokud je značení správné umožňuje to najít zaměstnancům relevantní údaje v bezpečnostním listu a zvýšit tak úroveň bezpečí vaši společnosti.  

Faktory pro výběr značení potrubí

Aby bylo označení potrubí správné je v potaz potřeba brát v potaz hned několik faktorů jako je barva štítků, umístění, velikost, nápis, materiál nebo například směr toku potrubí. V potaz je třeba brát také viditelnost nebo čistotu.


Viditelnost štítků je v rámci potrubí prvořadá, protože pokud nejde značení dobře vidět, je zbytečné. V rámci správné viditelnosti je tedy nemít štítek příliš velký, protože by ho přes ohyby nemuselo jít jasně přečíst a dále je důležité množství a umístění štítků. Před značením potrubí je tedy potřeba zjistit, kterými místnostmi štítek prochází, kde jsou jeho ventily a podobně. Následně je pak pouze potřeba umístit štítky po pravidelných intervalech na místa, kde je nic nepřekrývá a jsou jasně identifikovatelná.


Dále, jak už bylo řečeno dříve, musí být specifikovaná toková látka, například uvedením jejího názvu. Směr toku látky pak musí být označen směrovou šipkou. Šipky mohou být na jednom či obou koncích štítků. V případě nebezpečných látek by také po stranách měli být umístěny symboly nebezpečných látek GHS/CLP.


Je také důležité dbát na čistotu místa značení. Tedy pokud se jedná o místa, která se snadno zanesou nečistotami nebo prachem, je vhodné vypracovat plán údržby a zamezit podmínkám, které by mohly ovlivnit čitelnost značek a důležitých symbolů. Značení by také mělo být vyrobeno z kvalitního materiálů, který vydrží vliv okolí.  

Co znamenají barvy potrubí

V rámci označená potrubí je velmi důležité barevné označení potrubí. Podle barvy totiž můžeme identifikovat obsah potrubí či ventilů. Špatné barevné označení by mohlo vést k nebezpečí pro vaše zaměstnance i okolní majetek. Níže můžete vidět význam barev:


Červená s bílým textem - Požární

Šedá s černým textem - Pára

Zelená s černým textem - Voda

Modrá s bílým textem - Vzduch

Žlutá s černým textem - Plyny

Fialová s bílým textem - Kyseliny

Hnědá s bílým textem - Tekutiny

Černá s bílým textem - Ostatní


Jak můžete vidět, značení potrubí může zaměstnancům poskytnout mnoho informací a pomoct mu řešit nouzové situace. Oproti většině bezpečnostních opatření jako je bezpečnostní výcvik, pořízení pomůcek a podobně, je značení potrubí jednoduchým a levným způsobem, jak zajistit zdraví a bezpečnost zaměstnanců.