Proč je bezpečnostní značení důležité

16.04.2021

Každý z nás se na pracovišti setkal alespoň s jednou bezpečností značkou. Avšak nebylo tomu tak vždy. Kombinací průmyslové revoluce a zvýšeným počtem nehod se vytvořila potřeba bezpečnostního značení. Tyto značky slouží jak pro ochranu zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

Je však samozřejmé, že ne všechny jsou vhodné pro každé pracoviště a některé prostory, jako jsou sklady, dílny a podobně, budou potřebovat mnohem širší škálu značení než třeba obchod. 

Hlavní důvody, proč je bezpečnostní značení důležité

Nepořízení bezpečnostních značek na pracoviště by mohlo mít obrovský dopad ve společnostech, především v průmyslovém odvětví. Je zejména nutné, aby osoby odpovědné za bezpečnost na pracovišti znali důvody, proč je značení tak důležité a vždy značky správně použili.


Pojďme si tedy přiblížit ty hlavní důvody proč. Jedním z hlavních bodů je okamžitá vizuální komunikace klíčových bezpečnostní zpráv. Bezpečnostní značky obsahují piktogram, který jasně graficky znázorňuje nebezpečí a dále mohou být doplněny jednouchým textem a pomocí barevného odlišení mohou zaměstnanci hned zjistit, zda vstupují do rizikové oblasti nebo bude potřeba podniknout určitá opatření k zajištění bezpečnosti.


Jedním ze zásadních bodů proč mít bezpečnostní značení, je samozřejmě také dodržení právních požadavků. Umístění bezpečnostních značek na pracoviště je totiž zákonný požadavek. Pro přehled právních norem a předpisů týkajících se bezpečnostního značení si můžete přečíst náš článek zde.


Dále díky bezpečnostnímu značení chráníte zaměstnance a veřejnost a můžete předcházet nehodám. Bezpečnostní značky snižují pravděpodobnost nehod a zranění na pracovištích. Zaměstnanci jsou více obeznámení s riziky, která zde hrozí a mohou rychle a vhodně reagovat, když dojde k nějakému incidentu. Značení může být také použito pro varování veřejnosti, aby se vyvarovala určité bezpečnosti či poskytnutí kontaktní údajů či určitých informací, pokud si jistého nebezpečí všimnou.


Značení také slouží ke zvýraznění bezpečných pracovních metod. Značky lze použít ke zvýraznění bezpečných únikových cest nebo označení umístění první pomoci. Pracovníci odpovědní za školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví nemusí být vždy přítomní pro zodpovězení dotazů. V takových situacích bezpečnostní značení poskytuje zaměstnancům odpovědi. 

Jak zvýšit účinnost bezpečnostních značek

Aby však byla bezpečnostní značka účinná, musí být na umístěna na správném místě a všem zaměstnancům musí být jasné, co toto znamení rozumí. Abyste tedy zvýšili účinnost značení máme pro vás pár tipů, jak na to.

Sdělte svým zaměstnancům účel značky a připomeňte jim, která rizika jsou s jejich prací spojená. Dále se ujistěte, že vaši zaměstnanci vědí, jak na bezpečnostní značky reagovat a zaveďte postup pravidelné kontroly účinnosti značení. Tyto kontroly vám pomohou posoudit, zda jsou některé značky užitečné anebo je potřeba obměny. V neposlední řadě pak upravte značky tak, aby odpovídaly potřebám vašeho pracoviště. Je důležité, aby značení odpovídalo přesně tomu, co se snažíte veřejnosti a zaměstnancům sdělit. V případě nutnosti upravit značení dle vašich potřeb je možnost využít zakázkovou výrobu. 

Typy značek, které by mělo mít každé pracoviště

Na pracovišti existuje spoustu druhů značek, ať už značky zakazující činnosti, určující druh chování anebo bezpečnostní pokyny a značky, které informují vaše pracovníky. Mnoho z těchto značek je povinných, ale ideální pracoviště by mělo obsahovat všechny níže zmíněné druhy značek.

Základní bezpečnostní značky můžeme rozdělit na značky zákazové, výstražné, příkazové, požární a značky úniků a bezpečí. Toto značení by mělo obsahovat každé pracoviště a je nesmírně důležité pro zachování bezpečí vašich zaměstnanců a veřejnosti. Pokud se chcete domluvit blíže co to vlastně je a k čemu toto značení slouží můžete si přečíst náš článek o bezpečnostním značení.

Bezpečné pracoviště by také mělo obsahovat značky informační jako jsou pravidla bezpečné práce nebo pravidla první pomoci. Tyto značky mohou v případě krize zachránit i životy. Jak už bylo řečeno dříve, každé pracoviště potřebuje rozdílné bezpečnostní značení a v určitých průmyslových oblastech je nutné mít na jednom místě bezpečnostních značek více. Aby bylo značení přehledné a na jednom místě můžete využít kombinované tabulky, které jsou pro tyto účely vytvořeny.

Všechny toto značení má pro bezpečnost na pracovišti zásadní význam. V neposlední řadě je třeba si říct, že stejně důležité jako bezpečnostní značky je i školení pracovníků o významu těchto značek a pravidelná kontrola značení, zda není vybledlé, poškozené či jinak nečitelné.