Pravidla pro značení vozidel

02.04.2021

Všechna vozidla mají určitá pravidla pro noční použití. Nejčastěji se jedná o přední a zadní světla. Některá vozidla však vyžadují další značení a prostředky, aby byly během noci ještě viditelnější.

Velké procento kolizí silničního provozu dochází v hodinách, kdy je tma. Spousta z těchto nehod může být zapříčiněná nedostatečnou viditelností, a proto je důležitá, aby byla vozidla vidět a předcházelo se tak zbytečným nehodám. Značení vozidel je zejména důležité na silnicích s vysokou rychlostí nebo u těžkých nákladních vozidel.

Správné značení má kromě bezpečnostního přínosu vozidel také další výhody. Díky snížení počtu nehod se podnikům také snižují prostoje vozidel nebo třeba náklady na opravy. Kromě značení pro zvýšení bezpečnosti je také důležité správně označit vozidla převažující nebezpečné odpady či označení maximální rychlosti vozidla.

Které vozidla musí být označena?

Na silnici můžeme potkat spoustu vozidel, která na sobě mají určité bezpečnostní značení. Jedná se o komerční autobusy či autokary nebo průmyslová vozidla. Některá bezpečnostní značení motorových vozidel stanoví předpisy. Jde například o to, že musí být značena vozidla zastavující na nízko a vysokorychlostních silnicích za účelem provádění prací.


Dále musí být značena těžká nákladní vozidla podle předpisu ECE 104 Evropské hospodářské komise. ECE reguluje zadní značení vozidel, které je vyžadováno pro těžká nákladní vozidla. Vozidla nad 7,5 tuny a přívěsy nad 3,5 tuny by měla mít teda bezpečnostní označení zřetelně ohraničující zadní část a boky vozidla pomocí reflexních značek.


V České republice je také označení vozidel upravováno podle vyhlášky č. 374/2008 Sb. Jedná se o vyhlášku upravující značení vozidel přepravující odpad. Tato vyhláška stanovuje, že motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem "A" o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm.

Vozidla přepravující nebezpečný odpad pak musí být značení dle dohody ADR. Povinnosti tohoto značení si přiblížíme na konci článku.

Reflexní páska na auta

Jak už bylo řečeno v úvodu článku, ke spoustě nehod dochází v hodinách tmy a reflexní značení může zvýšit bezpečnost při přepravě. Jedno z nejběžnějšího použití reflexní pásky je na bocích, zadních části vozidel nebo na přívěsů. Přestože většina z nich již určité reflexní prvky má při zaparkování na částečné krytém místě či v noci může zvýšení jejich viditelnosti snížit riziko nehody.

Reflexní páskou lze označit vozidla osobní i nákladní, traktorová vozidla, vládní a bezpečnostní vozidla nebo těžká nákladní vozidla. Pro nákladní vozidla se používá reflexní páska pro těžká nákladní vozidla a odpovídá předpisů, ECE 104, která má vynikající odraz a používá se k odrazu boční a zadní strany vozidel. 

Značení ADR

Jedním z nejdůležitějších prvků při přepravě nebezpečných věcí je správné značení. Kromě obalu nebezpečných látek je však nutné také správě označit kontejnery a vozidla, která se při přepravě používají. Toto označení napomáhá k rychlejšímu zásahu při nehodě.


Důležité je však pochopit jak tyto štítky správně a účinně používat. K označování se můžou využít buď oranžové panely obecné nebo s čísly nebo štítky v diamantovém tvaru.


ADR štítky

Štítky se používají na označování kontejnerů a vozidel. Jedná se tedy o značení vozidel, které přepravují balíky v kontejnerech. Štítky jsou ve tvaru kosočtverce a mají stejnou formu jako etikety na obalech. Toto značení musí být umístěno na všech čtyřech stranách kontejneru. V případě vozidel s cisternami a kontejnery je nutné umístit štítky na obě strany a zadní část přepravní jednotky. V případě vozidel pak nejsou štítky vyžadovány, pokud se nejede o třídy 1 a 7.


ADR Tabulky

Pro označování vozidel přepravujících zboží ADR pak tedy existují také oranžové tabulky prázdné nebo s čísly. Těmito tabulkami musí být označená vozidla, která přepravují balíčky s nebezpečnými věcmi. Na přední a zadní části přepravní jednotky musí být umístěny tyto tabulky. Tabulky s čísly se pak používají u druhů kontejnerů a vozidel, které přepravují sypký náklad, více prvkové plynové kontejnery, cisternová vozidla nebo mobilní tanky. Tyto tabulky ukazují v horní polovině Kemlerovo číslo a ve spodní části UN číslo. Značení se pak musí umístit na dvě protilehlé strany.

Předpisy tykající se vozidel jsou pak velmi rozmanité a každý typ má jiná pravidla. Vozidla, která přepravují kontejnery, musí mít oranžové panely na dvou stranách pouze při přepravě hromadného nákladu. Vozidla přepravující hromadný náklad i bateriová vozidla se mohou rozhodnout použít oranžové číselné panely na obou stranách nebo na přední a zadní straně. Tanky mají stejná pravidla jako kontejnery pro hromadný náklad. V případě, že jsou nádrže rozděleny a nesou různá čísla UN, je třeba použít oranžové číselné panely na dvě protilehlé délky každé divize tanků a přední a zadní část označit obecnými oranžovými tabulkami.