Mezinárodní den lesů: Bezpečnostní značení stromů

21.03.2021

K příležitosti dnešního mezinárodního dne lesů, jsme se rozhodli vám představit a přiblížit možnosti značení stromů a poskytnout pár bezpečnostních rad pro práci v lese.

Značení stromů

Značení stromů je technika, která se používá v lesích po celém světě. Tato metoda se používá k označení stromů, které jsou určené k ošetření nebo třeba pokácení. Značení se tedy používá v lesnickém průmyslů především k tomu, aby se při těžbě dřeva zajistilo, že budou pokácené správné stromy a maximalizuje se účinnost lesnického ošetření. Označení stromů nám také poskytuje monitorovací příležitost.

Značení stromů v jeho nejzákladnější podobě spočívá v malování nebo použití značícího spreje k označení stromů jednou či dvěma barvami. Dvě barvy se užívají především pro rozdělení stromů na ty, které se mají pokácet a ty, které zůstanou. Existuje mnoho důvodů, proč strom označit k pokácení či zachování. Mezi důvody, proč označit strom k pokácení může být například vada ovlivňující živnost a kvalitu stromu, špatné zdraví stromu, plísňové nebo bakteriální infekce a mnohé další. Značení stromů pak prospívá celému lesu či porostu.

Čím stromy značit?

Kvalitní značení stromů pomáhá při péči o les a zvyšuje biologickou rozmanitost. Díky značení stromů můžete značit také stromy, které jsou důležité pro lesní zvěř. Příkladem můžou být například duté stromy, které chrání ptáky či savce nebo stromy, kde se nachází hnízda. Důvodu pro značení stromů je tedy mnoho a přesně pro tyto účely existují lesnické spreje.

Lesnické značkovací spreje mají mnoho využití. Lze je použít od správy lesa, přes těžbu a pilařský průmysl až pro zpracování dřeva. Vzhledem k velkému rozsahu užití existuje několik druhů těchto lesnických sprejů a každý z nich je určený pro jinou aplikaci.

Obzvláště rozmanitou řadu lesnických značkovacích sprejů a doplňkových produktů nabízí řada Soppec Forest. Všechny tyto spreje jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám i těch nejnáročnější lesnických profesionálů. V nabídce můžeme najít například sprej Strong Marker, který je ideální pro dlouhodobé značení. Jedná se o nefluorescenční značkovací sprej, který se používá především pro vyznačování turistických tras, dlouhodobé značení stromů či hraniční značení. Toto značení vydrží až 4 roky. V případě krátkodobějšího značení či potřeby fluorescenčního značení je ideální volbou sprej Fluo Marker. Značení vydrží zhruba 6 až 12 měsíců. Sprej je vhodný především pro značení zásob dřev, zásob řeziva nebo již dříve zmiňovaných stromů pro kácení. Díky jeho fluorescenční formulaci je sprej vysoce viditelný i z dálky na jakémkoliv druhu dřeva. 

Tipy pro bezpečnou práci se stromy

Ořezávání a kácení stromů může být nebezpečná práce. Pracovníci mohou být zabiti nebo zranění při pádech, zásahu padajícími předměty a podobně. Tedy i při práci se stromy musí být zajištěno bezpečné pracovní prostředí a musí se uplatňovat určitá bezpečnostní opatření.

Na závěr vám tedy dáme pár tipů pro zajištění bezpečnosti při práci se stromy. Zaměstnavatelé by měli zajistit, aby byly k dispozici vhodné ochranné prostředky a dohlídnout na to, že je zaměstnanci používají. Dále je také velmi důležité, aby veškeré nářadí a žebříky, které se při správě stromů využívají byly v dobrém stavu a odpovídaly velikosti stromů. Důležité je pracoviště před provedením práce také pořádně zkontrolovat a odstranit veškeré potencionální riziko. Pro pracovníky je důležité, aby neřezaly stromy za nebezpečných povětrnostních podmínek, aby nepracovaly ve volném oblečení, nikdy se neotáčeli zády k padajícím stromům či zajistili zónu kolem stromu výstražnými kužely.

Velmi podstatným bodem a kritickým procesem bezpečné práce se stromy je identifikace nebezpečí a hodnocení rizik. Mezi rizika, která jsou při tyto práci nutná zvážit řadíme především vítr, déšť, stav a stabilitu stromu, práci kolem elektrického vedení, práci s motorovou pilou, práci ve výškách, vystavení hluku, únavu, dehydrataci, sluneční zařízení, bodavé stromy, brouky a jiná zvířata a podobně. Před každou prací je tedy potřeba všechna tato rizika zanalyzovat, určit jejich pravděpodobnost a zavést opatření k řízení rizik.