Dopravní značení – Proč jsou značky důležité

05.03.2021

Dopravní značky jsou nezbytnou součástí bezpečnosti řidičů a chodců a setkáváme se s nimi denně. Můžeme je vidět po stranách ulic, na křižovatkách nebo třeba na dálnicích. V tomto článku si přiblížíme, co to vlastně dopravní značky jsou, jaké typy dopravních značek máme, jejich význam a proč jsou vlastně důležité. 

Co to jsou dopravní značky?

Dopravní značky jsou značky, které slouží k tomu, aby varovaly, vedly a regulovaly řidiče, chodce i cyklisty. Účelem těchto značek je pomoci předcházet nehodám a chránit lidi na silnicích. Je tedy nesmírně důležité, aby byli viditelně umístěny, přilákaly pozornost a byly umístěny tak, aby poskytovaly řidičům dostatek času na reakci na úkon na značce.


V České republice existují desítky dopravních značek. Všechny dopravní značky poskytují širokou škálu informací, od rychlostních limitů až po informace o přednosti. Dopravní značky tak pomáhají zajistit bezpečnost každého na silnici tím, že minimalizují riziko srážky řidičů s jinými vozidly, chodci nebo cyklisty.  

Typy dopravních značek a co znamenají?

Výstražné dopravní značky: Jedná se o trojúhelníky s červeným okrajem a upozorňují na potencionální nebezpečí. Je důležité brát o tyto značky, protože díky nim se můžete vyhnout nebezpečí.


Informativní dopravní značky: Používají se na jakémkoliv typu silnice a jedná se o značky, které poskytují uživatelům silnic obecné informace. Jedná se například o značení přechodu či parkoviště.


Zákazové dopravní značky: Zákazové dopravní značky se používají často k omezené určitých typů vozidel a určitých manévrů. Značky se používají na všech typech silnic a jde o značky jako je značení maximální rychlosti nebo zákaz vjedu.


Značky upravující přednost: Jak už vyplývá z názvu této kategorie dopravních značení, jedná se o značky, které objasňují, kdo má přednost na křižovatce či silnici před vámi.


Příkazové dopravní značky: Jedná se o modré značky v kruhu, které se využívají všude tam, kde je požadováno, aby se plnil konkrétní příkaz. Nejedná se tedy o návrhy či poradenské značky, ale o značky, které se dodržovat musí.


Dodatkové dopravní značky: Dodatkové značky doplňují nebo omezují význam dopravní značky pod, kterou jsou umístěné. 

Proč jsou značky důležité?

Všechny dopravní značky poskytují řidičům a dalším účastníkům silničního provozu cenné informace. Představují pravidla, která vás udržují v bezpečí a pomáhají sdělovat zprávy řidičům a chodcům. Tyto značky pomáhají udržovat pořádek a snižovat počet nehod.


A proč je důležité znát tyto značky? Jak už jsme si řekli v předchozí části, značky přichází v různých tvarech a barvách a každá značka má svůj konkrétní význam. Znalost těchto barev a tvarů vám pomůže identifikovat značky, co nejrychleji, bez potřeby přerušení řízení.


Většina dopravních značek používá obrázky, aby mohly být snadno srozumitelné a mohly být interpretovány lidmi, kteří mluví různými jazyky. Znalost těchto obrázků je tedy důležitá k porozumění těmto značkám. Pokud nebudete vědět, co dopravní značení znamená, může to vést k pokutě či vážné nehodě. Znalost dopravních značek tedy zajistí bezpečí na silnici vám i vašemu okolí.