Bezpečnostní značení – Co vše o něm musíte vědět – Část druhá

11.12.2020

V předchozí části jsme probírali důležitost a význam bezpečnostní značek zákazových, výstražných a příkazových. V následujícím textu se podíváme na komplexní informace o zbývajícím bezpečnostním značení, kterým je značení bezpečí a úniků a požární značení.


Je třeba si také připomenout, že by v každé společnost mělo být bezpečnostní značení důležitou součástí a že dle zákonu č. 309/2006 Sb., je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značení a značky a zavést informační signály na pracovištích, kde může dojít k poškození zdraví. Zaměstnanci musí být s tímto značení seznámení a musí jim být srozumitelné.

Důležitou součásti je také značení bezpečí a úniků. A co to únikové značení je? V krizových situacích tyto značky ukazují cestu, která vede do bezpečného prostoru a označují nouzový východ. Tyto značky také označují zařízení první pomoc a také šipky, které ukazují cestu k těmto zařízením.


Toto značení poznáme díky zelené barvě, která značí naději a důvěru. Tato barva je často spojovaná se zdravím a z těchto důvodu je zelená barva pro toto značení vhodná. Stejně jako u všech ostatních bezpečnostních značek tvoří střed značení piktogram, který objasňuje jeho význam.  


Značení úniků a bezpečí je také možno pořídit ve fotoluminiscenční variantě, které pomohou zaměstnance a veřejnost navigovat při špatně viditelných podmínkách.  

Poslední části bezpečnostního značení jsou požární značky. Červená barva je často spojována s ohněm, a proto je to barva právě požárního značení. A čím se odlišují tyto značky od ostatních? Především se liší tvarem a to, že jsou ve tvaru čtverce s piktogramem ve středu.

Požární značení označuje bezpečnostní značky, které identifikují umístění požárního poplachu a hasicího zařízení. Účinným hasicím přístrojem je jen ten, který je označený, neboť každý hasicí přístroj musí být označen příslušným symbolem.


Z tohoto důvodu doporučujeme zkontrolovat označení vašich hasicích přístrojů a v případě pochybností je aktualizovat! 


Stejně jako bezpečnostní značení a úniků je možnost využít požární značky ve fotoluminiscenčním provedení, a tak zvýšit bezpečnost ve špatně viditelných podmínkách.