Blog


Lithiové baterie jsou označované jako nebezpečné zboží, a proto se při přepravě po silnici, vodě či vzduchem musí řídit určitými předpisy. Označení správnými etiketami pomáhá upozornit zaměstnance a kohokoliv, kdo přijde s balíkem do styku, o vysoce hořlavých lithiových bateriích, které nejde lehce uhasit.

Bezpečnostní značení je nesmírně důležité, a to jak v interiéru, tak exteriéru. Je důležité a nutné mít správně označené veškeré překážky a různá nebezpečí. V každé společnosti by tedy mělo mít značnou prioritu označení nebezpečných míst, únikových cest a bezpečnostních zařízení.