Blog


Každý z nás se na pracovišti setkal alespoň s jednou bezpečností značkou. Avšak nebylo tomu tak vždy. Kombinací průmyslové revoluce a zvýšeným počtem nehod se vytvořila potřeba bezpečnostního značení. Tyto značky slouží jak pro ochranu zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

Všechna vozidla mají určitá pravidla pro noční použití. Nejčastěji se jedná o přední a zadní světla. Některá vozidla však vyžadují další značení a prostředky, aby byly během noci ještě viditelnější.

Dopravní značky jsou nezbytnou součástí bezpečnosti řidičů a chodců a setkáváme se s nimi denně. Můžeme je vidět po stranách ulic, na křižovatkách nebo třeba na dálnicích. V tomto článku si přiblížíme, co to vlastně dopravní značky jsou, jaké typy dopravních značek máme, jejich význam a proč jsou vlastně důležité.

Protiskluzové pásky můžou pomoct zvýšit bezpečnost vašich domácností, podniků, dílen a jiných veřejných míst. Díky správným bezpečnostním opatřením tak můžete předcházet mnoha nehodám. Pásky mohou sloužit pro vyznačení nebezpečných oblastí či se mohou použít například na chodníky či schodiště. Na trhu dále také existují protiskluzové pásky...

Mezi chemické symboly nebezpečnosti můžeme zařadit štítky GHS a CLP. GHS je systém zavedený OSN, který definuje nebezpečnost chemických látek a sděluje informace o nebezpečnost látek. GHS slouží především k harmonizaci klasifikace nebezpečnosti a standardům označování látek na mezinárodní úrovni. GHS je nyní základem mezinárodních a národních...

Bezpečné pracoviště je v dnešní době téměř samozřejmostí. Ale ne vždy tomu tak bylo. Je to výsledkem úsilí pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnost ochrany a zdraví při práci neboli zkráceně BOZP můžeme označit jako legislativně stanovená opatření jejichž úkolem je předcházet ohrožení nebo poškození zdraví pracovníků....

Proč by společnosti měli zvážit označen potrubí? Ve firmách je mnoho různých látek, které proudí potrubí a jejich označení je podstatné pro hladký chod společnosti. Jasného a jednoznačného přenosu informací lze dosáhnout pouze správným označením všech potrubí a cisteren, které nejsou zakopané v zemi. Označení by mělo poskytovat veškeré důležité...

Bezpečnost na pracovišti je nesmírné důležitá a musí mít ve všech společnostech vysokou prioritu. To ovlivňuje všechny oblasti společnosti, tedy i skladovací prostory. Pozornost by měla být převážně věnovaná preventivním opatření, která mohou zaručit vysokou úroveň bezpečnosti.